Hospicjum ZNMP Chojnice   

Archiwum 2014 r.

Archiwum 2013 r.

Archiwum 2012 r.

Archiwum 2011 r.

Archiwum 2010 r.

Archiwum 2009 r.

Archiwum 2008 r.

Archiwum 2007 r.

 Strona Główna

 Kontakt

 O nas

 Statut Fundacji

 Piszą o nas

 Wolontariat

 Podziękowania

 Porady

 Prace     pracowników     Fundacji Palium


 pozytek.gov.pl

 Hospicjum     Chojnice

      
KONKURS FOTOGRAFICZNY
"Oblicza cierpienia i nadziei - gdy słowa to za mało"Regulamin konkursu

1. Celem konkursu jest przybliżenie idei wolontariatu, kształtowanie wrażliwości na potrzeby ludzi chorych i cierpiących.

2. Konkurs fotograficzny przeznaczony jest dla młodzieży uczącej się.

3. W konkursie fotograficznym biorą udział prace wcześniej niepublikowane i nie nagradzane.

4. Do konkursu fotograficznego każdy autor może nadesłać maksymalnie 3 fotografie na papierze fotograficznym o formacie nie mniejszym niż 15 x 21 cm oraz w wersji elektronicznej w plikach jpg. nie mniejszych niż 1 MB (o rozdzielczość 3000 x 2000 piks).

5. Prace nadesłane do konkursu nie będą zwracane autorom.

6. Do prac powinna być załączona informacja zawierająca: imię i nazwisko autora, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego oraz oświadczenie autora wg. wzoru poniżej.

7. Prace nadesłane bez stosownego oświadczenia nie będą dopuszczone do konkursu.

8. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zaginięcie prac podczas ich przesyłania. Prace uszkodzone nie są dopuszczane do konkursu.

9. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymują nagrody rzeczowe.

10. Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnego wykorzystania prac konkursowych w publikacjach związanych z promocją idei hospicyjnej.

11. Nagrodzone i wyróżnione prace zaprezentowane będą na wystawie pokonkursowej oraz na stronie internetowej Organizatora.

12. Prace można dostarczać osobiście lub przesłać pocztą do 24 kwietnia 2009 r. na adres organizatora z dopiskiem: Konkurs fotograficzny

13. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 18 maja na Rynku Chojnickim

14. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora a laureaci zostaną powiadomieni w osobnym trybie.

15. Wręczenie nagród rzeczowych odbędzie się dnia 18 maja na Rynku Chojnickim

Copyright Kamila