Hospicjum ZNMP Chojnice   

Archiwum 2014 r.

Archiwum 2013 r.

Archiwum 2012 r.

Archiwum 2011 r.

Archiwum 2010 r.

Archiwum 2009 r.

Archiwum 2008 r.

Archiwum 2007 r.

 Strona Główna

 Kontakt

 O nas

 Statut Fundacji

 Piszą o nas

 Wolontariat

 Podziękowania

 Porady

 Prace     pracowników     Fundacji Palium


 pozytek.gov.pl

 Hospicjum     Chojnice
Fundacja Palium została zarejestrowana we wrześniu 2005 roku. W styczniu 2006 roku uzyskała statut Organizacji Pożytku Publicznego. Celem działalności Fundacji jest przede wszystkim szerzenie idei hospicyjnej i pozyskiwanie funduszy dla Hospicjum Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Chojnicach. Edukacja społeczeństwa dotycząca ostatniego etapu życia ludzkiego, tolerancji, szacunku do starszych, niepełnosprawnych. Promocja postaw otwartego dialogu społecznego odnosząca się do sytuacji ludzi starszych, niepełnosprawnych, ludzi chorych i umierających oraz pomocy ich rodzinom. Budowanie "cywilizacji życia", uświadamianie, że największym dobrem jest człowiek jako jednostka budująca "pozytywne społeczeństwo"

Fundacja realizuje swe zadania poprzez prowadzenie od czerwca bieżącego roku Hospicjum Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Chojnicach. Organizuje konferencje dla społeczeństwa powiatu chojnickiego na temat radzenia sobie z chorobą w rodzinie Wiosną 2006 r. fundacja była organizatorem w powiecie Chojnickim Kampanii Pola Nadziei, w październiku będzie uczestniczy w ogólnopolskiej kampanii Hospicjum to tez życie. Jesienią Fundacja będzie w powiecie chojnickim realizatorem programów Ministerstwa Zdrowia dotyczących szkolenia i edukacji w opiece nad chorymi z choroba nowotworową oraz nad chorymi z cukrzycą. Fundacja pomaga ludziom chorym, pokrzywdzonym przez los.

Jako organizacja III sektora mobilizuje społeczeństwo, samorządy i sektor prywatny naszego powiatu do niesienia pomocy tu i teraz, mieszkańcom powiatu chojnickiego, naszym sąsiadom z tego samego miasta, z ulicy obok, którym trudno samodzielnie pokonać przeciwności losu. Pozyskując środki finansowe od ludzi dobrej woli, angażując wolontariuszy, głównie młodzieży chojnickiej szkół. Fundacja pomaga hospicjum otacza opieką i łagodzić cierpienie ludzi śmiertelnie chorych. Pomaga i wspiera również chorych w walce z chorobą i w jej pokonaniu.

Zarząd Fundacji: Barbara Bonna , Z-ca Prezesa Jerzy R. Krukowski. Rada fundacji: Maria Nieżorawska- przewodnicząca; Ewa Wodzikowska, Piotr Schultz; Marcin Tarnowski,
Komisja Rewizyjna: Barbara Glaza, Regina Szamańska,Tadeusz SkajewskiCopyright Kamila